O asociaci Kontakty

O asociaci

Asociace inkasních agentur je zájmové sdružení právnických osob, registrované pod značkou L 58646 vedeno u Městského soudu v Praze. Registrace byla provedena 19.července 2002. Od roku 2006 je AIA členem Evropské federace národních asociací inkasních agentur (FENCA, Federation of European National Collection Associations). AIA sdružuje významné společnosti působící v oblasti správy a inkasa pohledávek, které přijaly etický kodex, a tím se mimo jiné zavazují k přísnému dodržování zákonů České republiky, ochraně osobních dat a respektování osobní nedotknutelnosti dlužníků, s cílem postupovat vždy tak, aby stoupala důvěra veřejnosti v činnost inkasních agentur.

Předmět naší činnosti

  • Profesně sdružujeme firmy a jednotlivce v oboru správy a inkasa pohledávek, kteří splňují předpoklady pro členství.
  • Zastupujeme a hájíme společné zájmy členů asociace.
  • Vystupujeme jako navrhovatel změn legislativy, a to na základě praktických zkušeností při řízení pohledávek.
  • Svojí činností podporujeme marketingové a propagační služby členů asociace.
  • Spolupracujeme s vědeckými a pedagogickými pracovišti z oblasti činnosti členů asociace, zvyšujeme etickou a odbornou úroveň členů asociace a českého inkasního trhu.
  • Spolupracujeme s profesními sdruženími, obchodními komorami a obchodními odděleními zastupitelských úřadů v ČR.
  • Propagujeme asociaci a její cíle.
  • Reprezentujeme český inkasní trh na mezinárodní úrovni.

 

Adresa

Asociace inkasních agentur
Purkyňova 74/2
110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 750 315 07

 

zobrazit všechny kontakty

Lidé v asociaci

Prezident
Ing. Radek Laštovička, Ph.D.

Viceprezident:
Ing. Vladimír Vachel

Asociační rada:
Mgr. Ing. Marek Švehlík
Ing. Karol Jurák
Ing. Jaroslava Palendalová

Výkonná ředitelka:
Ing. Jana Tatýrková

 

cara_oddelujici_3.png

Mohlo by vás také zajímat