O asociaci Kontakty

"Dlouhodobě voláme po regulaci trhu inkasních agentur zákonem. Bohužel se tak dosud nestalo,“ říká prezident Asociace inkasních agentur, Radek Laštovička. Na obzoru je sice implementace evropské směrnice o správcích úvěrů a obchodnících s úvěry, ta však podle Radka Laštovičky plnohodnotné řešení nepřináší. Čím se inkasní agentury zabývají a jakým způsobem je regulovaná jejich činnost?

Inkasní agentury poskytují služby větším subjektům, jako jsou například banky, pojišťovny, dopravní podniky nebo třeba vodárny. Do akce nastupují tehdy, když některý z klientů takovémuto subjektu dluží peníze, přičemž není v silách společnosti se s dotyčným dlužníkem dohodnout – například proto, že jej nelze zastihnout.

„Inkasní agentury jsou specialisté na tyto situace, dlužníka se snaží zkontaktovat telefonicky, e-mailově, dopisem nebo třeba prostřednictvím sociálních sítí a dohodnout se s ním, jak tuto situaci vyřešit,“ vysvětluje Radek Laštovička.

Celý rozhovor si můžete prohlédnout na ČEŠI V PRÁVU