O asociaci Kontakty

Workshop „Účetní a daňové postupy při inkasu a odkupu pohledávek“, 14. června 2011