O asociaci Kontakty

Dne 17. března se konalo mimořádné zasedání valné hromady AIA v Praha. Hlavním bodem programu bylo hlasování o komentované verzi Etického kodexu AIA. Etický kodex v této podobě byl jednomyslně přijat všemi přítomnými členy s hlasovacím právem.