O asociaci Kontakty

Seminář „Kvalita smluvní dokumentace a její vliv na způsob vymáhání pohledávky“, 1.12.2011