O asociaci Kontakty

Ve dnech 16. března v Praze a 23. března v Brně proběhl již třetí seminář AIA, tentokrát na téma “ Práva a povinnosti věřitelů v insolvenčním řízení. Semináře se se zúčastnili nejen zaměstnanci inkasních agentur, ale také zaměstnanci jiných společností zejména z řad klientů inkasních agentur.