O asociaci Kontakty

Fotbalový turnaj AIA 2013, 6.12.