O asociaci Kontakty

Asociace inkasních agentur má nově již 31 členů. Řádným členem se stala společnost CFIG Debt a.s. z Pardubic, přidruženým PREVIA Group Czech Republic a.s. z Olomouce a individuálním členem Alexandr Procházka. 

„Inkasní agentury sdružené v Asociaci inkasních agentur jsou velmi různorodé. Cíl však máme všichni společný, a to je kultivace inkasního trhu. Všechny nové členy srdečně vítám a těším se na spolupráci,“ uvedl Radek Laštovička, prezident Asociace inkasních agentur. 

Aktuální ekonomická situace vede k nebývalému nárůstu nově zakládaných inkasních agentur. To vyvolává obavy o dodržování etických zásad, o které Asociace inkasních agentur dlouhodobě usiluje.  

„Neetické postupy vedou samozřejmě k vyššímu vymožení, ale neradi bychom se vraceli do doby dávno minulé. Všichni noví členové působí na trhu již několik let, proto máme dobře prověřen i způsob jejich práce,“ doplnil Radek Laštovička.