O asociaci Kontakty

S novým rokem přivítala Asociace inkasních agentur i nové členy

Novým přidruženým členem Asociace inkasních agentur (AIA) se od začátku roku stává společnost Debt Recovery Management s.r.o., individuálním členem pan Radek Janoušek.

Mezi členy AIA můžeme najít společnosti, které poskytují široké portfolio služeb, ale také takové, které se specializují jen na určité činnosti či segmenty. A právě mezi úzce specializované patří i společnost Debt Recovery Management s.r.o., která se zaměřuje na zabavování předmětu leasingu. Současně vítáme i jednotlivce působící v oboru, aby se s naší činností mohli blíže seznámit. To je i případ pana Radka Janouška, ředitele společnosti CFIG Debt a.s. Oba nové členy srdečně vítám,“ uvedl Radek Laštovička, prezident Asociace inkasních agentur.

Debt Recovery Management s.r.o. působí v České republice a na Slovensku. Tvoří jeden celek s advokátní kanceláří, specializující se na vymáhání pohledávek. Zabývá se specializovanými službami v oblasti řešení pohledávek mimosoudní cestou, zejména hard collection a soft collection.

Hlavní zásadou společnosti je chránit dobré jméno klienta, v co největší míře chránit jeho práva a oprávněné zájmy a maximálně splnit jeho požadavky. Přitom jednáme zcela férově, spravedlivě a transparentně vůči dlužníkům,“ uvedla country managerka společnosti Debt Recovery Management s.r.o. Ivana Tomíšková.