O asociaci Kontakty

Asociace inkasních agentur slaví 20 let svého působení

logo_20_let-300x240.jpg

Přesně před dvaceti lety zahájila svoji činnost Asociace inkasních agentur (AIA). Od roku 2006 je členem Evropské federace národních asociací inkasních agentur FENCA, kde je posledních několik let velmi aktivní. 20 let je úctyhodná doba, za kterou se podařilo udělat kus práce. Ač posledních několik let ekonomického vývoje mimosoudnímu inkasu pohledávek zrovna nepřálo, poskytlo čas připravit se na období právě přicházející.

Stabilní vedení Asociace inkasních agentur, a tím i směřování, dalo prostor ke vzniku mnoha významných projektů. Základním dokumentem pro práci AIA se stal Etický kodex. Ten je zásadní pro všechny členské společnosti. Jelikož český inkasní trh nepodléhá žádné zákonné regulaci, je Etický kodex to jediné, co upravuje, jak by chování profesionálních inkasních agentur mělo vypadat. Bohužel ne všechny inkasní agentury na trhu etické standardy dodržují.

Velkým krokem v aktivitách AIA bylo uspořádání Fóra věřitelů, nejvýznamnějšího setkání oboru, které v letošním roce oslaví své desáté výročí. Každoročně se zde setkávají jak zástupci věřitelů, tak inkasních společností, advokáti, exekutoři, úředníci ministerstev, někteří poslanci i zástupci neziskových organizací.

Mimo mnoha uspořádaných seminářů, kulatých stolů, reprezentování na mezinárodní úrovni, projednávání novel zákonů apod., je nyní velmi aktuální se soustředit na to, co přijde. Dlouho očekávaná Směrnice o správcích úvěrů, kupcích úvěrů a vymáhání kolaterálu je připravovaná k transpozici do českého práva na Ministerstvu financí. Tato Směrnice má šanci po letech volání po regulaci vytvořit jasné podmínky jak pro dlužníky, tak i pro inkasní agentury.

Naše práce nekončí, naopak se dá říci, že je AIA v nejlepších letech a s vervou se pouští do nových projektů!