O asociaci Kontakty

Asociace inkasních agentur se rozšiřuje o nového člena

Novým řádným členem Asociace inkasních agentur (AIA) se od dubna stává společnost Fincollect SE.

Vítám nového člena v našich řadách a těším se na oboustranně přínosnou spolupráci! Mezi členy AIA můžeme najít společnosti, které poskytují široké portfolio služeb, ale také takové, které se specializují jen na určité činnosti či segmenty. Některé jsou zaměřeny na správu pohledávek, některé pohledávky pouze odkupují. Některé společnosti působí mezinárodně, jiné jsou lokální. Všechny odlišnosti však obohacují formování názorů za celý sektor a jsem velmi rád, že se zvyšuje zájem se na tomto formování podílet,“ uvedl Radek Laštovička, prezident Asociace inkasních agentur.

Fincollect SE je inkasní agentura, která působí na českém trhu od března roku 2018. Zaměřuje se na inkaso pohledávek nebankovního sektoru se specializací na mimosoudní mandátní správu pohledávek. Hlavní doménou jsou technologie, které společnost využívá při komunikaci s klienty, automatizaci interních procesů nebo při vývoji nových nástrojů.

Od začátku naší existence se řídíme etickým kodexem, vycházejícím z kodexu Asociace inkasních agentur, v tomto směru se tedy pro nás nic nemění. Těšíme se na vzájemnou spolupráci a věříme, že se nám brzy podaří postupně se zapojit do jednotlivých aktivit, které asociace realizuje,“ uvedla členka představenstva společnosti Fincollect SE Anežka Pavlíková.